Slutord på dessa berättelser. Med stämplar i passet


I dag kan du köra från Sverige med lastbil, till alla länder i Europa utan att behöva stanna. Endast på uppmaning av tull eller Polis. Med undantag av två länder. Norge och Schweiz. Detta ger stor tidsbesparing, mot för, där väntetiden kunde vara 2-8 Tim eller flera dagar ibland vid varje lands gräns. Om man inte mutade med Dollar eller DM (tysk valuta) gick det avsevärt fortare. Även cigaretter var populära mutor. Här nedan följer några exempel på visum stämplar. Märk väl att Frankrike hade visum en kort tid.

Text och bild av Dieter Dunedal.